ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ»

Ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των συνεντεύξεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πράσινη Γέφυρα», οι οποίες θα καθορίσουν ποιοι θα είναι οι 80 άνεργοι που θα επωφεληθούν από τις δράσεις της.
Αφού εξεταστούν με προσοχή τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, οι επιλεχθέντες, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και από την ιστοσελίδα για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να ενταχθούν επισήμως ως ωφελούμενοι στο Έργο, και, στη συνέχεια, θα ξεκινήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Υπενθυμίζεται ότι η «Πράσινη Γέφυρα» στοχεύει στην εκπαίδευση 80 ανέργων που προέρχονται από Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες των Δήμων Διονύσου, Κηφισιάς και Περιστερίου, πάνω στην παραγωγή, προώθηση και μεταποίηση αγροτικών και ανθοκομικών προϊόντων, και στη μετέπειτα προώθησή τους στην απασχόληση. Συγκεκριμένα για τους 80 ωφελούμενους προβλέπεται:
• 20 εξ αυτών να απασχοληθούν με μορφή εξαρτημένης εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης (Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης)
• 10 εξ αυτών να υποστηριχτούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απροβλέπτων κλπ)
• ενώ, τέλος 50 εξ αυτών να κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων (σύμφωνα με τον Νόμος υπ. Αριθμό 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: prasinigefira.gr

Παρακαλώ δείτε και το συνημμένο αρχείο.

prasinigefira