ΚΩΔ: ΚΑ0005

"Call Center Agent"
Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Στo πλαίσιο μελλοντικής ανάπτυξης και έργων του Τομέα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, η First Data αξιολογεί υποψηφίους για πλήρη ή μόνιμη απασχόληση με απαραίτητη γνώση Βουλγάρικης και Ρουμάνικης γλώσσας (ιδανικά γνώση και των δύο). Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Στεφάνου Αττικής.

Περιγραφή Εργασίας
Η εξυπηρέτηση πελατών θα είναι ο κύριος ρόλος του υπαλλήλου μέσω της διαχείρισης εισερχομένων & εξερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων με καθορισμένο τρόπο και διαδικασίες. Για την εκτέλεση του περιγραφόμενου ρόλου, ο υπάλληλος θα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση, συλλογή πληροφοριών και / ή την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Προφίλ Θέσης και Καθήκοντα Εργασίας
• Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων και προτεραιοποίησή τους.
• Διάγνωση αιτήματος ή/και προβλήματος του πελάτη με στόχο την άμεση εξυπηρέτησή του.
• Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος για την παρακολούθηση, συλλογή πληροφοριών, και / ή την αντιμετώπιση προβλημάτων.
• Διεκπεραίωση διαχειριστικών εργασιών (αρχειοθέτηση κτλ).

Απαραίτητα Προσόντα:
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία.
• Ικανότητα διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων πελατών βάση των διαδικασιών και πολιτικών της First Data Hellas.
• Προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία θα θεωρηθεί προσόν.
• Εργασία σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα.
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Αποστολή Βιογραφικού:
https://sjobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=2509...