Συμβολαιογράφοι / Δικηγόροι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΑΚΟΥ
Συμβολαιογράφος
Υπεύθυνος: Λιάκου Παρασκευή
Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 16 & Γρ. Λαμπράκη
Τηλέφωνο: 2106215076
e-mail: par.liakou@yahoo.gr