Πρόσληψη προσωπικού 10 ατόμων

Σας γνωστοποιούμε ότι η προθεσμία που αφορά την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την ΣΟΧ 1/2012 ανακοίνωση του ΝΠ ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ για την Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ,ορίζεται από 17-11-2012 έως 26-11-2012 ,και κατά τις ώρες 09.30 π.μ έως 15.3μμ.,
πέραν των όσων ορίζονται στην σχετική ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2012)

AttachmentSize
Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού161.42 KB
Παράρτημα292.23 KB
Έντυπο Αίτησης146.17 KB