Ιατροί

"ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ"
Λαπαροσκοπική Χειρουργική, Χειρουργική Ογκολογία, Χειρουργική Θυροειδούς, Χειρουργική Μαστού, Μικροεπεμβάσεις.
Υπεύθυνος: Γεώργιος Α. Στυλιανίδης
Διεύθυνση: Χελμού 19 Τ.Κ.14565 Αγιος Στέφανος
Τηλέφωνο: 2109589890
e-mail : georgios.stylianidis@gmail.com