Υπηρεσίες Καθαρισμού

"MAGIC IRON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ"
Υπηρεσίες σιδερώματος και καθαριστηρίου
Υπεύθυνος : Σιδέρη Βαρβάρα
Διεύθυνση : 25ης Μαρτίου 11 Αγιος Στέφανος
Τηλέφωνο : 2106215050
e-mail : argirisvinieratos@yahoo.com