Ημερίδα - Εθελοντισμός και Κοινωνία, Σύγχρονα Προβλήματα - Σύγχρονη Αντιμετώπιση