Επαγγελματικός Εξοπλισμός

"ARC Generators"
Ενοικιάσεις Αυτοκινούμενων Ηχομονομένων Γεννητριών
Υπεύθυνος : Ντίνα Πιττικα - Παναγιωτοπούλου
Διεύθυνση : Γαζίας 12 Σταμάτα
Τηλέφωνο : 2108141173
e-mail : arcgenerators@yahoo.gr