Ιστοσελίδες / Internet / Δίκτυα

"ANYTEC"
Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών
Υπεύθυνος : Χανιωτάκης Εμμανουήλ
Διεύθυνση : Λ. Σταμάτας 2 Τ.Κ.14572 Δροσιά
Τηλέφωνο : 2118008480
e-mail : info@anytec.gr