Τεχνικές Εταιρείες

ΝΤΟΥΛΗΣ Ν. - ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε. - ΝΤΟΥΛΗ Μ.
Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή, Real Estate
Διπλωματούχοι μηχανικοί, Ενεργειακοί επιθεωρητές
Υπεύθυνος : Ντούλη Μ.
Διεύθυνση : Κλεοβούλου 8 Τ.Κ. 14574 Διόνυσος
Τηλέφωνο : 2108150090
e-mail : ntoutri@tee.gr