12η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2012

Δροσιά,27/07/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 23704
Αριθμός Συνεδρίασης: 12η/2012

Προς:
Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1.κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2.κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3.κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4.κ. Καρκούλη Νικόλαο

Κοιν:
Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Κ Δροσιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.2 του Ν.3852/10, η οποία θα γίνει την 27 Iουλίου 2012 και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση χορήγησης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του Γεωργίου Πολυμέρου .
Κατεπείγον: Για χρήση σε δικαστήριο του αιτούντος τη Δευτέρα 30-7-2012.

Ο Πρόεδρος

Ιωαννίδης Χαράλαμπος

AttachmentSize
Έγκριση χορήγησης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του Γεωργίου Πολυμέρου 25.83 KB