11η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιά 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά,20/07/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 22619
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

Αριθμός Συνεδρίασης: 11η/2012
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

Κοιν: Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Κ Δροσιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.2 του Ν.3852/10, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 25 Iουλίου 2012 και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Παντοπωλείο-τυροκομικά-αλλαντικά» , επί της οδού Λ.Σταμάτας αρ.8 στην Δροσιά.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού πεζοδρομίου οδού Γρ.Λαμπράκη – Πεύκων και Στρατηγού Πετρίτη. (Σχετ. Η υπ’αρ. 38/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)

Ο Πρόεδρος

Ιωαννίδης Χαράλαμπος

AttachmentSize
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Παντοπωλείο-τυροκομικά-αλλαντικά» , επί της οδού Λ.Σταμάτας αρ.8 στην Δροσιά24.15 KB
Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού πεζοδρομίου οδού Γρ.Λαμπράκη – Πεύκων και Στρατηγού Πετρίτη24.12 KB