Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

AttachmentSize
ΡΑΙΚΟΣ Δ., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2016325.52 KB
Κοκμοτός Β., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20152.64 MB
Κωστάκης Δ., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20151.62 MB
Τσουδερός Ι., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20151.77 MB
Ζαμάνης Δ., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20141.4 MB
Υφαντής Η., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2014708.15 KB
Πασιπουλαρίδης Α., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20143.43 MB
Ρηγοπούλου Β., Αποδεικτικό αποστολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης 2014227.11 KB
Κοκμοτός Β., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20143.52 MB
Λυρούδιας Ευαγ., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20142.85 MB
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρ., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20144.38 MB
Κωστάκης Δ., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20143.23 MB
Ράικος Δ., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20142.38 MB
Καλαφατέλης Ι., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20147.8 MB
Σπηλιώτης Σ., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20142.68 MB
Τσιλιγγίρης Μιχάλης, Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20144.41 MB
Λουκάτου Ανθή, Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20143.14 MB
Κυριακόπουλος Αθ., Βεβαίωση κατάθεσης Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης 2014180.75 KB
Καλαφατέλης Ι., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2013972.04 KB
Σπηλιώτης Σπ., Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2013, 2012, 20111.11 MB
Καλαφατέλης Ι., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20124.38 MB
Πασιπουλαρίδης Α., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 20122.6 MB
Ζαμάνης Δ., Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2012468.32 KB