7η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

Άγιος Στέφανος 29/6/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (7)2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.124
ΦΑΞ: 210-8136.129
Αριθ. Πρωτοκόλλου:20128
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην .7η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την 4/7/2012 ημέρα …Τετάρτη. .. και ώρα .. 19.30. ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως: Υποβολή αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Στεφάνου για την έγκριση συνέχισης της λειτουργίας του Ωδείου Αγ.Στεφάνου, λόγω μεταστέγασης

ΘΕΜΑ 1Ο: «Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στη Λεωφ.Δροσιάς-Σταμάτας στη συμβολή της με τη Λεωφ.Μαραθώνος».
Εισήγηση

ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση απότμησης –υποβιβασμού πεζοδρομίου οδού Γρ.Λαμπράκη και οδού Πεύκων».
Εισήγηση

ΘΕΜΑ 3Ο : «Δημιουργία χώρου αναψυχής μεταξύ «Καφέ Οίον Σταθμός» και Ηρώων Πολυτεχνείου»

ΘΕΜΑ 4O «Ενοποίηση των αποφάσεων α)23/11-6-2012 Ε.Π.Ζ& β)24/11-6-2012 Ε.Π.Ζγια αίτηση χρηματοδότησης από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 4.1. Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών & 4.5. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
Εισήγηση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παππάς Νικόλαος
Πολιτικός Νικόλαος
Κοινοποίηση :
1. Δήμαρχος
2.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής
3.Επικεφαλείς συνδυασμών

AttachmentSize
eis_2012_pz_7_1.pdf79.09 KB
eis_2012_pz_7_2.pdf74.39 KB
eis_2012_pz_7_4.pdf474.53 KB
Απόφαση 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης145.98 KB
Απόφαση 1ου θέματος116.43 KB
Απόφαση 2ου θέματος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ220.38 KB
Απόφαση 3ου θέματος117.76 KB
Απόφαση 4ου θέματος138.32 KB