ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κατάρτιση του κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Διονύσου, έρχεται σε διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και πολίτες του Δήμου Διονύσου, τους οποίους καλεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012.

Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να γίνει
- Είτε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lialiari@dionysos.gr

- Είτε σε έντυπη μορφή, στις ταχυδρομικές διευθύνσεις:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65 Αγ. Στέφανος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ. 145 72 Δροσιά

Επίσης έντυπο (αντίγραφο) του κανονισμού Ύδρευσης διατίθεται α) από το Γενικό Πρωτόκολλο στο κτίριο επί της Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 στον Αγ. Στέφανο β) από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί της Γρ. Λαμπράκη 19 στη Δροσιά και γ) από τις έδρες των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2012

AttachmentSize
kanonismos2012.pdf309.1 KB