Δημιουργία 20 θέσεων 5μηνης απασχόλησης στον Δήμο Διονύσου μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

Ξεκινάει στις 18/06 η κατάθεση αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 56.907/1/2012 ανακοίνωση σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».

Για να δείτε την αίτηση ΚΟΧ, τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης καθώς και την Προκήρυξη ΚΟΧ Ανατολικής Αττικής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης, της Μ.Κ.Ο. “SocialAxon.eu” μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
http://www.socialaxon.eu/programma_koinofelous_ergasias.php
href="/sites/default/files/PERILHPSI_PROKHR.SYMBASH.YPOERGO1_1.pdf" target="_blank">Προκήρυξη ΚΟΧ Ανατολικής Αττικής
Αίτηση
Οδηγίες για την Αίτηση

AttachmentSize
aitisi_kox.pdf305.57 KB
odigies_aitisis_kox.pdf283.16 KB
PERILHPSI_PROKHR.SYMBASH.YPOERGO1_1.pdf431.08 KB