7η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2012

Δροσιά, 14/05/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12846
Αριθμός Συνεδρίασης: 7η/2012
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1.κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2.κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3.κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4.κ. Καρκούλη Νικόλαο

Κοιν:Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Κ Δροσιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.2 του Ν.3852/10, η οποία θα γίνει την 17 Πέμπτη 2012 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη υδροδότησης σε αιτούντες της Δ.Κ. Δροσιάς.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την εφαρμογή της ορθής αριθμοδότησης των κατοικιών της Λ. Αθηνών (από Μεσσήνης έως Καλαμάτας) της Δ.Κ.Δροσιάς.
Απόφαση

Ο Πρόεδρος

Ιωαννίδης Χαράλαμπος

AttachmentSize
apof_drosia_2012_13.pdf195.89 KB
apof_drosia_2012_14.pdf197.85 KB