Αναβολή 1ου Λαϊκού Δρόμου Δήμου Διονύσου και 1ης Ανθοκομικής Έκθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναβάλλεται, λόγω των εκλογών της 6η Μαΐου, ο 1ος Λαϊκός Δρόμος Δήμου Διονύσου που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 29 Απριλίου.
Ακυρώνεται, επίσης, η 1η Ανθοκομική Έκθεση που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Απριλίου 2012.

ο Πρόεδρος
Χρήστος Ποτίδης