Συμμετοχη του Δημου Διονυσου και της Εξελιξης Δημου Διονυσου ΑΕ στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Συμμετοχη του Δημου Διονυσου και της Εξελιξης Δημου Διονυσου ΑΕ στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Δημιουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ:

Δικαιούχος: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Συμπράττων Φορέας 1: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Συμπράττων Φορέας 2: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Συμπράττων Φορέας 3: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Κοινωνικές Δομές που θα υποστηριχθούν ή θα ιδρυθούν και φορείς του Εταιρικού Σχήματος που θα αναλάβουν τη λειτουργία τους

Οι δομές που θα ιδρυθούν στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού παρουσιάζονται ως ακολούθως:
1. Θα ιδρυθεί στο Δήμο Ωρωπού Κοινωνικό Φαρμακείο και θα αναλάβει τη λειτουργία του η Λαογραφική εταιρία Βαρνάβα. Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση Κοινωνικό Φαρμακείο ορίζεται η δομή , η οποία παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.
2. Θα ιδρυθεί στο Δήμο Ωρωπού Δημοτικός Λαχανόκηπος και θα αναλάβει τη λειτουργία του η Λαογραφική εταιρία Βαρνάβα. Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση Δημοτικός Λαχανόκηπος ορίζεται η Δομή που αποτελείται από έκταση ενιαίου αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος, η οποία κατανέμεται σε ισομερή τεμάχια, σε ωφελούμενα άτομα, προκειμένου να τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους.
3. Θα ιδρυθεί στο Δήμο Διονύσου Γραφείο Διαμεσολάβησης και θα αναλάβει την λειτουργία του η Λαογραφική εταιρία Βαρνάβα. Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση Γραφείο Διαμεσολάβησης ορίζεται η Δομή η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ωφελούμενα άτομα να συναλλάσσονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού συστήματος.
4. Θα ιδρυθεί στο Δήμο Διονύσου Τράπεζα χρόνου και θα αναλάβει την λειτουργία του η Λαογραφική εταιρία Βαρνάβα. Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση Τράπεζα Χρόνου ορίζεται η Δομή η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ωφελούμενα άτομα να συναλλάσσονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού συστήματος.
5. Θα ιδρυθεί στο Δήμο Μαραθώνος Κοινωνικό Παντοπωλείο και θα αναλάβει την λειτουργία του η Λαογραφική εταιρία Βαρνάβα. Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση, Κοινωνικό Παντοπωλείο ορίζεται το κατάστημα το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ.
6. Θα ιδρυθεί στο Δήμο Μαραθώνος Δομή Παροχής Συσσιτίου και θα αναλάβει τη λειτουργία του η Λαογραφική εταιρία Βαρνάβα. Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση η Δομή παροχής συσσιτίων ορίζεται, ως Δομή η οποία λειτουργεί με σταθερό ωράριο, πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται σύμφωνα με την πρόσκληση και παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την σίτιση των ωφελούμενων.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της προτεινόμενης πράξης είναι η 01/07/2012 και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της είναι 24 μήνες δηλαδή 30/06/2014.

Οι ομάδες στόχου είναι:
Άστεγοι
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.