Έγκριση Σχεδίου Δράσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πράσινη Γέφυρα»

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πράσινη Γέφυρα», που υπέβαλαν η Εξέλιξη Δήμου Διονύσου Α.Ε. και ο Δήμος Διονύσου, στα πλαίσια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες» (ΤΟΠΕΚΟ).

Εκτός από την Εξέλιξη Δήμου Διονύσου Α.Ε. και τον Δήμου Διονύσου, στους συμπράττοντες φορείς του έργου συγκαταλέγονται οι εξής: το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς «Κοινωνική Μέριμνα», η Μ.Κ.Ο. «ΕΔΡΑ», το Κέντρο Ενημέρωσης & Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ» και η εταιρεία «ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.».
Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, στόχος του έργου αποτελεί η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών φορέων των Δήμων Διονύσου, Περιστερίου και Κηφισιάς, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν και θα δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή και προώθηση οπωροκηπευτικών-βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκομίας.